• 11.02.2020

2873 Sayılı İmar Plan Tadilatı


 -Belediye Meclisinin 06/02/2020 tarih ve  42 sayılı Meclis kararı ile Kars Merkez Karacaören Mahallesi 1200 ada 13 parselin bulunduğu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli tasdikli imar paftalarında plan tadilatı yapılmıştır.