• 10.07.2020

İmar Plan Tadilatı 10.07.2020


 Belediye Meclisinin 07/07/2020 tarih ve 130 sayılı Meclis kararı ile Kars İli, Merkez İlçesi, Örnek Mahallesi 476 ada 601 parselin bulunduğu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli tasdikli imar paftalarında plan tadilatı yapılmıştır.