• 16.07.2020

İmar Plan Tadilatı 16.07.2020


Belediye Meclisinin 03/07/2020 tarih ve 122 sayılı Meclis kararı ile Kars İli, Merkez İlçesi, Halitpaşa Mahallesi 517 ada 472 ve 473 parsellerin bulunduğu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli tasdikli imar paftalarında plan tadilatı yapılmıştır.