• 28.05.2020

İmar Plan Tadilatı 27.05.2020


Belediye Meclisinin 21/05/2020 tarih ve 91 sayılı Meclis kararı ile Kars İli, Merkez İlçesi, Şehitler Mahallesi 471 ada 14 ve 16 parsellerin bulunduğu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli tasdikli imar paftalarında plan tadilatı yapılmıştır.