• 31.01.2020

İmar Planı Tadilatı


Belediye Meclisinin 07/01/2020 tarih ve 19 sayılı Meclis kararı ile Ortakapı Mahallesi 418 ada 2 ve 3 parsellerin bulunduğu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli tasdikli imar paftalarında plan tadilatı yapılmıştır.