• 19.06.2020

İmar Planı Tadilatı 19.06.2020


Belediye Meclisinin 17/06/2020 tarih ve 101 sayılı Meclis kararı ile Kars İli, Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi 418 ada 2 ve 3 parsellerin bulunduğu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli tasdikli imar paftalarında plan tadilatı yapılmıştır.


Belediye Meclisinin 17/06/2020 tarih ve 102 sayılı Meclis kararı ile Kars İli, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi 1200 ada 13 parselin bulunduğu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli tasdikli imar paftalarında plan tadilatı yapılmıştır.