• 22.06.2020

İmar Planı Tadilatı 22.06.2020


  • Belediye Meclisinin 18/06/2020 tarih ve 103 sayılı Meclis kararı ile Kars İli, Merkez İlçesi, Yenişehir Mahallesi 1136 ada 11 parselin bulunduğu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli tasdikli imar paftalarında plan tadilatı yapılmıştır.


  • Belediye Meclisinin 22/06/2020 tarih ve 115 sayılı Meclis kararı ile Kars İli, Merkez İlçesi, Karacaören Mahallesi 1366 ada 2 ve 3 parsellerin bulunduğu 1/1000 ve 1/5000 ölçekli tasdikli imar paftalarında plan tadilatı yapılmıştır.