KARS KENT KONSEYİ, 17 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE BURS VERECEK
  • 18.12.2019

KARS KENT KONSEYİ, 17 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE BURS VERECEK


Kars Kent Konseyi Genel Sekreteri Onur Naci Karahancı, ihtiyaç sahibi 17 üniversite (lisans) öğrencisine burs vereceklerini bildirdi.

Burstan faydalanmak isteyen öğrencilerin başvurularının, 30 Aralık 2019 günü mesai saati bitimine kadar kabul edileceğini söyledi.  Başvuruların Namık Kemal Toplum Merkezi içerisinde faaliyetlerini sürdüren Kars Kent Konseyi’ne yapılacağını da belirten Karahancı, burs kriterlerinin ve istenilen belgelerin aşağıdaki şekilde olduğunu belirtti.


BURS KRİTERLERİ

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Birinci sınıf, üniversiteye yeni başlayan öğrenciler hariç kümülatif not ortalamasının 100’lük sistemde en az 60 puan ve üstü olması, (farklı not sistemleri için YÖK’ün not dönüşüm tablosu dikkate alınacaktır)

Öğrencinin aylık gelirinin asgari ücret ve üzerinde olmaması,

Sınıf tekrarı yapmamış olmak, (Üniversiteye yeni başlayan öğrenciler bu kriterde değerlendirme dışındadır)

Tam burslu öğrenciler hariç vakıf/özel üniversitelere kayıtlı öğrenci olmamak,

Örgün öğretimde kayıtlı olmak (uzaktan eğitim öğrencisi olmamak),

Kars Kent Konseyi Derneği Yönetim Kurulu Üyeleriyle birinci ve ikinci derece kan hısımlığına sahip olmamak,

Kars Kent Konseyi Derneği tarafından düzenlenmiş Kişisel Verileri Koruma Kanunu Aydınlatma Metnini okuyup imzalamak,

Kendisi ya da ailesinin Kars’ta yaşıyor olması


BURS BAŞVURUSU YAPACAK ÖĞRENCİLERDEN İSTENEN BELGELER


1 adet vesikalık fotoğraf

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Yerleşim yeri belgesi (İkametgah)

Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi (SGK’ den alınan ve herhangi bir işte çalışıp çalışmadığını gösterir belge)

1. Sınıf öğrencileri hariç genel not durumunu gösterir belge (Transkript)

Engelliler (kendisi veya ailesi) için resmi rapor

Anne-Baba Gelir Belgesi (Çalışmama durumu, emeklilik, esnaflık, çiftçilik vb. gibi tüm durumlar belgelendirilmelidir.)

Öğrenci Belgesi

Öğrenci adına açılan banka hesap cüzdanının okunaklı fotokopisi (IBAN numaralı kart fotokopisi veya elle yazılmış hesap numaraları kabul edilmemektedir)

Belgeler Islak imzalı olarak ve başvuru sahibi tarafından elden teslim edilecektir.

Burs almaya hak kazanan ancak verdiği iletişim ve banka hesap bilgilerine ulaşılamayan; burs hakkından vazgeçen; yanlış beyanda bulunduğu tespit edilen kişilerin burs hakkı ilk kişiden başlamak üzere yedek listedeki kişilere devrolunur. İletişim: 0474 223 11 16


Haberin Görselleri