Anasayfa > Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - ÇED Gerekli Değildir Kararı İlanı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü - ÇED Gerekli Değildir Kararı İlanı

ÇED Gerekli Değildir Kararı İlanı

Kars İli, Merkez İlçesi Atatürk ve Bayrampaşa Mahallelerinde T.C. Başbakanlık Toplu
Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmesi planlanan "Atatürk ve Bayrampaşa
Mahalleleri 2. Etap Toplu Konut İnşaatları İle Kentsel Dönüşüm Altyapı ve Çevre Düzenlemesi"
projesine ait Valiliğimize sunulan Proje Tanıtım Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince "Atatürk ve
Bayrampaşa Mahalleleri 2. Etap Toplu Konut İnşaatları İle Kentsel Dönüşüm Altyapı ve Çevre
Düzenlemesi" projesine Valiliğimizce "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı
verilmiştir.

KARAR METNİ