• Ana Sayfa
  • İhaleler
  • MÜLKİYETİ KARS BELEDİYESİNE AİT TAŞINMAZLARIN KİRALANMASI 08.07.2020
  • 08.07.2020

MÜLKİYETİ KARS BELEDİYESİNE AİT TAŞINMAZLARIN KİRALANMASI 08.07.2020


                                                                                    İLAN

                                                                 KARS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                             MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT TAŞINMAZ ÜZERİNDE KASAPLAR HALİ

                       İÇERİSİNDE BULUNAN VATANDAŞLARCA YAPTIRILAN 85 ADET İŞYERLERİNİN

                                                         ,KİRALANMASINA DAİR İHALE İLANI               

                Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda,adres bilgileri,aylık muhammen bedeli,geçici teminat,ihale tarihi,ihale saati kira süresi belirtilen taşınmazın 2886 Sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi gereğince şartname esasları dahilinde açık teklif usulü ile arttırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

1-İDARENİN

   (a)Adı                                  :Kars Belediye Başkanlığı

   (b)Adresi                             :Yusufpaşa Mahallesi Karadağ Caddesi NO:19

   (c)Telefon ve FafsNumarası   :Tel:0474 223 21 52 Dahili:3800 Faks:0474 223 21 55

   (d)Elektronik Posta Adresi     :www.kars.bel.tr

2-İHALE KONUSU

    (a)Niteliği,Türü ve Miktarı  :Aşağıdaki tabloda belirtilen 85 adet taşınmazın kiralanması

    (b)Yeri                              :Aşağıda tabloda 85 adet taşınmazın Ada,Parsel ve Adres bilgileri   

                                              belirtilmiştir

3-İHALENİN

    (a)Yapılacağı yer                 :Kars Belediyesi Hizmet Binası İhale Salonu

    (b)Tarihi ve Saati                 :20-21/07/2020 Pazartesi –Salı Günleri Saat: 09:00-14:00’de                          

    (c)Usulü                              :Açık Teklif Usulü

 

4-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

   (İsteklilerin Aşağıda Sayılan Belgeleri Başvuru Dosyalarında Sunmaları Gerekir.)

 

            5-Mülkiyeti Belediyemize ait Kasaplar Hali içerisinde bulunan “85 adet işyerlerinin;

1-(a) Kars Merkez Ortakapı Mahallesi ada:1593 parsel:1'de kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerinde Kasaplar Hali içerisinde bulunan vatandaşlarca yaptırılan 85 adet işyerlerinin ekli krokide de belirtildiği gibi alanın kiraya verilmesi hususunda2886 Sayılı D.İ.K’nun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.

1-(b) Kars Merkez Ortakapı Mahallesi ada:1593 parsel:1'de kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerinde Kasaplar Hali içerisinde bulunan vatandaşlarca yaptırılan 85 adet işyerlerinin ekli krokide de belirtildiği işyerlerinden Ortakapı Mahallesi Kasaplar Hali Sokakta 13 m2’lik 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19 nolu işyerlerinin aylık kira muhammen bedeli 425.00TL olup, geçici teminat bedeli her bir işyeri için üç yıllık kira bedeli üzerinden %3 hesaplanarak 460.00TL alınacaktır. Kiralamanın ihalesi 20/07/2020 saat 09:00 09:45 saatleri arasında

1-(c) Kars Merkez Ortakapı Mahallesi ada:1593 parsel:1'de kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerinde Kasaplar Hali içerisinde bulunan vatandaşlarca yaptırılan 85 adet işyerlerinin ekli krokide de belirtildiği işyerlerinden Ortakapı Mahallesi Kasaplar Hali Sokak Yeni Pazar Caddesinde 28 m2’lik 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20 nolu işyerlerinin aylık kira muhammen bedeli 650.00TL olup, geçici teminat bedeli her bir işyeri için üç yıllık kira bedeli üzerinden %3 hesaplanarak 705.00TL alınacaktır. Kiralamanın ihalesi 20/07/2020 saat 09:50 10:35 saatleri arasında

1-(ç) Kars Merkez Ortakapı Mahallesi ada:1593 parsel:1'de kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerinde Kasaplar Hali içerisinde bulunan vatandaşlarca yaptırılan 85 adet işyerlerinin ekli krokide de belirtildiği işyerlerinden Ortakapı Mahallesi Kasaplar Hali arkası Sokakta 11m2’lik1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-45 nolu işyerlerinin aylık kira muhammen bedeli 325 TL olup, geçici teminat bedeli her bir işyeri için üç yıllık kira bedeli üzerinden %3 hesaplanarak 355.00TL alınacaktır. Kiralamanın ihalesi 20/07/2020 saat 10:40 12:30 saatleri arasında

1-(d) Kars Merkez Ortakapı Mahallesi ada:1593 parsel:1'de kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerinde Kasaplar Hali içerisinde bulunan vatandaşlarca yaptırılan 85 adet işyerlerinin ekli krokide de belirtildiği işyerlerinden Ortakapı Mahallesi Kasaplar Hali arkası Sokakta 11 m2’lik 2-4-6-8-10-12-12/1-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32 nolu işyerlerinin aylık kira muhammen bedeli 325 TL olup, geçici teminat bedeli her bir işyeri için üç yıllık kira bedeli üzerinden %3 hesaplanarak 355.00TL alınacaktır. Kiralamanın ihalesi 21/07/2020 saat 09:00 10:20 saatleri arasında

1-(e) Kars Merkez Ortakapı Mahallesi ada:1593 parsel:1'de kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerinde Kasaplar Hali içerisinde bulunan vatandaşlarca yaptırılan 85 adet işyerlerinin ekli krokide de belirtildiği işyerlerinden Ortakapı Mahallesi Kasaplar Hali Şht. P.Kom.Çvş. Turgay SALGAR Sokakta 11 m2’lik 2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48  nolu işyerlerinin aylık kira muhammen bedeli 350 TL olup, geçici teminat bedeli her bir işyeri için üç yıllık kira bedeli üzerinden %3 hesaplanarak 380.00TL alınacaktır. Kiralamanın ihalesi 21/07/2020 saat 10:25 12:20 saatleri arasında

1-(f) Kars Merkez Ortakapı Mahallesi ada:1593 parsel:1'de kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerinde Kasaplar Hali içerisinde bulunan vatandaşlarca yaptırılan 85 adet işyerlerinin ekli krokide de belirtildiği işyerlerinden , Ortakapı Mahallesi Kasaplar Hali Şht. Asb. Ö.Halis DEMİR Sokakta 28 m2’lik 1 nolu işyerlerinin aylık kira muhammen bedeli 600 TL olup, geçici teminat bedeli her bir işyeri için üç yıllık kira bedeli üzerinden %3 hesaplanarak 650.00TL alınacaktır. Kiralamanın ihalesi 21/07/2020 saat 12:25 saatleri arasında

1-(g) Kars Merkez Ortakapı Mahallesi ada:1593 parsel:1'de kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerinde Kasaplar Hali içerisinde bulunan vatandaşlarca yaptırılan 85 adet işyerlerinin ekli krokide de belirtildiği işyerlerinden , Ortakapı Mahallesi Kasaplar Hali Şht. Asb. Ö.Halis DEMİR Sokakta 22 m2’lik 3 nolu işyerlerinin aylık kira muhammen bedeli 500 TL olup, geçici teminat bedeli her bir işyeri için üç yıllık kira bedeli üzerinden %3 hesaplanarak 540.00TL alınacaktır. Kiralamanın ihalesi 21/07/2020 saat 12:30 saatleri arasında

1-(h) Kars Merkez Ortakapı Mahallesi ada:1593 parsel:1'de kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerinde Kasaplar Hali içerisinde bulunan vatandaşlarca yaptırılan 85 adet işyerlerinin ekli krokide de belirtildiği işyerlerinden , Ortakapı Mahallesi Kasaplar Hali Cengiz Topel Caddesindeki 128 m2’lik 4 nolu işyerlerinin aylık kira muhammen bedeli 1.500.00 TL olup, geçici teminat bedeli her bir işyeri için üç yıllık kira bedeli üzerinden %3 hesaplanarak 1.620.00TL alınacaktır. Kiralamanın ihalesi 21/07/2020 saat 12:35 saatleri arasında

1-(ı) Kars Merkez Ortakapı Mahallesi ada:1593 parsel:1'de kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz üzerinde Kasaplar Hali içerisinde bulunan vatandaşlarca yaptırılan 85 adet işyerlerinin ekli krokide de belirtildiği işyerlerinden , Ortakapı Mahallesi Kasaplar Hali Cengiz Topel Caddesindeki 11 m2’lik 2-6-6 nolu işyerlerinin aylık kira muhammen bedeli 350.00 TL olup, geçici teminat bedeli her bir işyeri için üç yıllık kira bedeli üzerinden %3 hesaplanarak 380.00TL alınacaktır. Kiralamanın ihalesi 21/07/2020 saat 12:40 12:50 saatleri arasında

        .

        6-İşin ihalesi 20-21/07/2020 tarihli günleri  09:00-14:00 saatleri arasında Belediyemiz İhale Salonunda ihale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

         7-İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde 200 TL karşılığında İmar ve Şehircilik  Müdürlüğün’den temin edilebilinir.

        8-İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce toplam (3 yıllık) ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınacaktır.

        9-İhaleyle ilgili müşteri damga vergisi,karar pulu,Sözleşme damga vergisi, resim, harç ve diğer giderleri ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat hâzineye irat kaydedilir.

  10-İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER

                   GERÇEK KİŞİLER İÇİN

     a)Tebligat için kanuni ikametgah belgesi,

     b)Şirket adına katılacak olanlardan vekiller için vekaletname ve imza sirküleri,

     c)İstenilen belgeler asıl veya noter tasdikli tanzim tarihi 2020 yılına ait olacaktır,

     d)Nüfus Cüzdan fotokopisi,

     e)Muhammen bedelin %3 tutarında geçici teminat,

     f) Ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık   Yetki Belgesi,

     g) İhale dokumanın satın alındığını gösterir belgenin aslı,

     h) İhaleye ait şartname ve ekleri 200 TL karşılığında mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edilebilinir.

      I) Kars Belediye Başkanlığımızdan vadesi geçmiş borcu olmadığına dair İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden, Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

      i) Vergi Mükellefi ise,

      i1)Bağlı olduğu vergi dairesi

     i2)Vergi kayıt numarası

     j)  imzalanmış şartname metni,

TÜZEL KİŞİLER İÇİN: (kooperatif, vakıf, dernek, şirket vb.)

a) İDARE merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yâda benzer bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Tüzel kişilik adına vekâleten ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir yılı içinde tanzim edilmiş noter tasdikli vekâletnameleri,  yetkili olarak ihaleye katılacakların yetki belgeleri,

c) Tüzel Kişilik Vergi Mükellefi ise,

c1)Bağlı olduğu vergi dairesi

c2)Vergi kayıt numarası

d) imzalanmış şartname metni,

e)Geçici teminata ilişkin banka dekontu

         f)Onaylı imza sirküleri,

      11-Talipliler ihalede istenilen belgeleri ihale saatine kadar ihale Komisyon Başkanlığına vermeleri gerekmektedir aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

      12-Kiralama hakkı hiç bir şekilde devredilemez, aktarılamaz, belli bir bedel karşılığı üçüncü  kişiye kiralanamaz.

       13-Kiralanan yerin aylık kira bedelinin düzenli olarak ödenmesi zorunludur. İki ay üst üste yada yıl içinde üç kereden fazla ödenmemesi durumunda kiralama hakkı  iptal olur.

       14-Kiracı kira süresi sona erdiğinde alanı, kiraya verildiği gibi teslim etmekle hükümlüdür.

       15-Encümence belirtilen amacın dışında kullanıldığı takdirde yapılan uyarılar üzerine amacı dışında kullanılmaya devam edilirse kiralama hakkı idari tarafından tek taraflı fesh edilir.

       16-Kira artışları yıllık TÜFE (Tüketici Üretici Fiyat Endeksi) artışlarına göre hesaplanır.

       17-İhale kararı İhale tarihinden 15 takvim iş günü  içerisinde onaylanır veya iptal edilir.

        18-İhaleyi üstleniciler ihale bedelinin tamamını ihale kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde belediyemiz hesabına yatırmaları gerekmektedir.

       19- İhaleden sonra doğacak itilafların çözüm yeri Kars Mahkemeleridir.

       20-Bu ihaleye 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 6. maddesinde yazılı kişiler katılamaz.

       21- Posta ile yapılacak tekliflerde postadaki gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.

       22 -İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.

        23-İhaleye katılabilmek için şartname bedelinin yatırılmış olması ve makbuzunun ihale evrakları ile teslimi gerekmektedir.

       24- İhaleyi üstleniciler Belediyemizle yapacağı Kira Sözleşmesini Noter onaylı olarak yaptırması zorunludur.yapılmadığında kiralama hakkı idari tarafından tek taraflı fesh edilir.

İLAN OLUNUR.    

MAHALLE

MEVKİ   

İŞYERİ KAPI NO

KULLANIM ALANI

AYLIK KİRA BEDELİ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Sokak

No:1

13m2

425.00TL

20.07.2020

09:00

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Sokak

No:3

13m2

425.00TL

20.07.2020

09:05

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Sokak

No:5

13m2

425.00TL

20.07.2020

09:10

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Sokak

No:7

13m2

425.00TL

20.07.2020

09:15

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Sokak

No:9

13m2

425.00TL

20.07.2020

09:20

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Sokak

No:11

13m2

425.00TL

20.07.2020

09:25

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Sokak

No:13

13m2

425.00TL

20.07.2020

09:30

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Sokak

No:15

13m2

425.00TL

20.07.2020

09:35

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Sokak

No:17

13m2

425.00TL

20.07.2020

09:40

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Sokak

No:19

13m2

425.00TL

20.07.2020

09:45

ORTAKAPI

Kasaplar Hali SK

Yeni Pazar Cad

No:2

28m2

650.00TL

20.07.2020

09:50

ORTAKAPI

Kasaplar Hali SK

Yeni Pazar Cad

No:4

28m2

650.00TL

20.07.2020

09:55

ORTAKAPI

Kasaplar Hali SK

Yeni Pazar Cad

No:6

28m2

650.00TL

20.07.2020

10:00

ORTAKAPI

Kasaplar Hali SK

Yeni Pazar Cad

No:8

28m2

650.00TL

20.07.2020

10:05

ORTAKAPI

Kasaplar Hali SK

Yeni Pazar Cad

No:10

28m2

650.00TL

20.07.2020

10:10

ORTAKAPI

Kasaplar Hali SK

Yeni Pazar Cad

No:12

28m2

650.00TL

20.07.2020

10:15

ORTAKAPI

Kasaplar Hali SK

Yeni Pazar Cad

No: 14

28m2

650.00TL

20.07.2020

10:20

ORTAKAPI

Kasaplar Hali SK

Yeni Pazar Cad

No:16

28m2

650.00TL

20.07.2020

10:25

ORTAKAPI

Kasaplar Hali SK

Yeni Pazar Cad

No:18

28m2

650.00TL

20.07.2020

10:30

ORTAKAPI

Kasaplar Hali SK

Yeni Pazar Cad

No:20

28m2

650.00TL

20.07.2020

10:35

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:1

11m2

325.00TL

20.07.2020

10:40

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:3

11m2

325.00TL

20.07.2020

10:45

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:5

11m2

325.00TL

20.07.2020

10:50

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:7

11m2

325.00TL

20.07.2020

10:55

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:9

11m2

325.00TL

20.07.2020

11:00

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:11

11m2

325.00TL

20.07.2020

11:05

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:13

11m2

325.00TL

20.07.2020

11:10

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:15

11m2

325.00TL

20.07.2020

11:15

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:17

11m2

325.00TL

20.07.2020

11:20

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:19

11m2

325.00TL

20.07.2020

11:25

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:21

11m2

325.00TL

20.07.2020

11:30

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:23

11m2

325.00TL

20.07.2020

11:35

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:25

11m2

325.00TL

20.07.2020

11:40

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:27

11m2

325.00TL

20.07.2020

11:45

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:29

11m2

325.00TL

20.07.2020

11:50

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:31

11m2

325.00TL

20.07.2020

11:55

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:33

11m2

325.00TL

20.07.2020

12:00

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:35

11m2

325.00TL

20.07.2020

12:05

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:37

11m2

325.00TL

20.07.2020

12:10

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:39

11m2

325.00TL

20.07.2020

12:15

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:41

11m2

325.00TL

20.07.2020

12:20

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:43

11m2

325.00TL

20.07.2020

12:25

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:45

11m2

325.00TL

20.07.2020

12:30

 

MAHALLE

MEVKİ   

İŞYERİ KAPI NO

KULLANIM ALANI

AYLIK KİRA BEDELİ

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:2

11m2

325.00TL

21.07.2020

09:00

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:4

11m2 (ZABITA)

325.00TL

21.07.2020

09:05

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:6

11m2

325.00TL

21.07.2020

09:10

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:8

11m2

325.00TL

21.07.2020

09:15

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:10

11m2

325.00TL

21.07.2020

09:20

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:12

11m2

325.00TL

21.07.2020

09:25

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:12/1

11m2

325.00TL

21.07.2020

09:30

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:14

11m2

325.00TL

21.07.2020

09:35

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:16

11m2

325.00TL

21.07.2020

09:40

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:18

11m2

325.00TL

21.07.2020

09:45

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:20

11m2

325.00TL

21.07.2020

09:50

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:22

11m2

325.00TL

21.07.2020

09:55

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:24

11m2

325.00TL

21.07.2020

10:00

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:26

11m2

325.00TL

21.07.2020

10:05

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:28

11m2

325.00TL

21.07.2020

10:10

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:30

11m2

325.00TL

21.07.2020

10:15

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Arkası Sokak

No:32

11m2

325.00TL

21.07.2020

10:20

ORTAKAPI

KasaplarHali Şht.P.Kom.Çvş.Turgay SALGAR

No:2

11m2

350.00TL

21.07.2020

10:25

ORTAKAPI

KasaplarHali Şht.P.Kom.Çvş.Turgay SALGAR

No:4

11m2

350.00TL

21.07.2020

10:30

ORTAKAPI

KasaplarHali Şht.P.Kom.Çvş.Turgay SALGAR

No:6

11m2

350.00TL

21.07.2020

10:35

ORTAKAPI

KasaplarHali Şht.P.Kom.Çvş.Turgay SALGAR

No:8

11m2

350.00TL

21.07.2020

10:40

ORTAKAPI

KasaplarHali Şht.P.Kom.Çvş.Turgay SALGAR

No:10

11m2

350.00TL

21.07.2020

10:45

ORTAKAPI

KasaplarHali Şht.P.Kom.Çvş.Turgay SALGAR

No:12

11m2

350.00TL

21.07.2020

10:50

ORTAKAPI

KasaplarHali Şht.P.Kom.Çvş.Turgay SALGAR

No:14

11m2

350.00TL

21.07.2020

10:55

ORTAKAPI

KasaplarHali Şht.P.Kom.Çvş.Turgay SALGAR

No:16

11m2

350.00TL

21.07.2020

11:00

ORTAKAPI

KasaplarHali Şht.P.Kom.Çvş.Turgay SALGAR

No:18

11m2

350.00TL

21.07.2020

11:05

ORTAKAPI

KasaplarHali Şht.P.Kom.Çvş.Turgay SALGAR

No:20

11m2

350.00TL

21.07.2020

11:10

ORTAKAPI

KasaplarHali Şht.P.Kom.Çvş.Turgay SALGAR

No:22

11m2

350.00TL

21.07.2020

11:15

ORTAKAPI

KasaplarHali Şht.P.Kom.Çvş.Turgay SALGAR

No:24

11m2

350.00TL

21.07.2020

11:20

ORTAKAPI

KasaplarHali Şht.P.Kom.Çvş.Turgay SALGAR

No:26

11m2

350.00TL

21.07.2020

11:25

ORTAKAPI

KasaplarHali Şht.P.Kom.Çvş.Turgay SALGAR

No:28

11m2

350.00TL

21.07.2020

11:30

ORTAKAPI

KasaplarHali Şht.P.Kom.Çvş.Turgay SALGAR

No:30

11m2

350.00TL

21.07.2020

11:35

ORTAKAPI

KasaplarHali Şht.P.Kom.Çvş.Turgay SALGAR

No:32

11m2

350.00TL

21.07.2020

11:40

ORTAKAPI

KasaplarHali Şht.P.Kom.Çvş.Turgay SALGAR

 

No:34

11m2

350.00TL

21.07.2020

11:45

ORTAKAPI

KasaplarHali Şht.P.Kom.Çvş.Turgay SALGAR

No:36

11m2

350.00TL

21.07.2020

11:50

ORTAKAPI

KasaplarHali Şht.P.Kom.Çvş.Turgay SALGAR

No:38

11m2

350.00TL

21.07.2020

11:55

 

 

 

ORTAKAPI

KasaplarHali Şht.P.Kom.Çvş.Turgay SALGAR

No:40

11m2

350.00TL

21.07.2020

12:00

ORTAKAPI

KasaplarHali Şht.P.Kom.Çvş.Turgay SALGAR

No:42

11m2

350.00TL

21.07.2020

12:05

ORTAKAPI

KasaplarHali Şht.P.Kom.Çvş.Turgay SALGAR

No:44

11m2

350.00TL

21.07.2020

12:10

ORTAKAPI

KasaplarHali Şht.P.Kom.Çvş.Turgay SALGAR

No:46

11m2

350.00TL

21.07.2020

12:15

ORTAKAPI

KasaplarHali Şht.P.Kom.Çvş.Turgay SALGAR

No:48

11m2

350.00TL

21.07.2020

12:20

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Şht.As.Ö.Halis DEMİR Sk.

No:1

28m2

600.00TL

21.07.2020

12:25

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Şht.As.Ö.Halis DEMİR Sk.

No:3

22m2

(WC)

500.00TL

21.07.2020

12:30

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Cengiz TOPEL

No:4

128m2

(NENEMİNYERİ

1.500.00TL

21.07.2020

12:35

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Cengiz TOPEL

No:2

11m2

350.00TL

21.07.2020

12:40

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Cengiz TOPEL

No:6

11m2

350.00TL

21.07.2020

12:45

ORTAKAPI

Kasaplar Hali Cengiz TOPEL

No:6

11m2

350.00TL

21.07.2020

12:50