Murat YILMAZ

Özel Kalem Müdürü ozelkalemmud@kars.bel.tr
Orhan ARSLAN

Hukuk İşleri Müdürlüğü hukuk@kars.bel.tr
Dursun ERDAĞ

Mali Hizmetler Müdürlüğü karsmaliisler@kars.bel.tr
Murat YILMAZ

Teftiş Kurulu Müdürlüğü teftiskurulu@kars.bel.tr
Koçak ATAŞ

Destek Hizmetleri Müdürlüğü destek@kars.bel.tr
Örsan ÖZTÜRK

Emlak İstimlak Müdürlüğü emlakistimlak@kars.bel.tr
Mehmet ÜSTEBAY

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü sukanalizasyon@kars.bel.tr
Cemil ACAY

İtfaiye Müdürlüğü karsitfaiye@kars.bel.tr
Vural GÖKÇE

Park ve Bahçeler Müdürlüğü parkbahceler@kars.bel.tr
Ejder KURTBAŞ

Veteriner İşleri Müdürlüğü veteriner@kars.bel.tr
Barış ÜSTEBAY

Temizlik İşleri Müdürlüğü temizlikisleri@kars.bel.tr
Ahmet İLİ

Zabıta Müdürlüğü zabita@kars.bel.tr
Mecit NAYKİ

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü isletme@kars.bel.tr
İsmail DENİZ

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ik@kars.bel.tr
Hayat DİKTURT

Yazı İşleri Müdürlüğü yazisleri@kars.bel.tr
Zafer YÜRÜK

Fen İşleri Müdürlüğü fenisleri@kars.bel.tr
Ali TARLAK

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü imarsehircilik@kars.bel.tr
Kasım YOL

Bilgi İşlem Müdürlüğü bilgiislem@kars.bel.tr
Volkan ŞAKİ

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ulasim@kars.bel.tr